شرکت رزین سازان عرضه کننده طیف گسترده ای از رزین های امولسیونی را برای صنایع نساجی است.از جمله محصولات این شرکت می توان از رزین های مورد استفاده در صنایع تکمیل فرش، موکت، لوردراپه و منسوجات بافته/ نبافته نام برد. در انتخاب رزین مناسب توجه به عواملی چون نظیر بافت و ماهیت ماده مورد نظر برای آهار دهی و همچنین خواص نهایی مانند الاستیسیته، ثبات گرمایی و عمر محصول در نظر حایز اهمیت است.
یکی از دیگر از محصولات مصرفی در صنعت نساجی بیندر چاپ پارچه می باشد که بیندر چاپ پارچه ی شرکت رزین سازان با داشتن خواصی نظیر ثبات سایشی خشک و تر عالی به همراه رنگ دهی بهینه و زیر دست بسیار نرم، امکان چاپ با کیفیت را تضمین می نماید.


نام محصول ماهیت درصد جامد pH ویسکوزیته ماهیت فیلم MFFT دانلود
RS-TB601 AC 40±1 % 4-5 500> (cp) VS 0> ℃
RS-TB602 AC 40±1 % 4-5 500> (cp) VS 0> ℃
RS-TB603 AC 40±1 % 4-5 500> (cp) VS 0> ℃
RSH-900 VA 50±1 % 3-4 60000-120000 (cp) H 16 ℃
RSH-910 VA 50±1 % 3-4 80000-120000 (cp) H 16 ℃
RSH-920 VA 50±1 % 4-5 80000-90000 (cp) S 1 ℃
RSH-945 VA 50±1 % 4-5 110000-140000 (cp) S 6 ℃
RSH-950 VA 50±1 % 4-5 80000-100000 (cp) H 16 ℃
RSH-952 VA 50±1 % 4-5 70000-100000 (cp) H 18 ℃
RSH-955 VA 47±1 % 4-5 50000-80000 (cp) S 4 ℃
RSH-965 VA 50±1 % 4-5 2000-4000 (cp) H 17 ℃
RSH-966 VA 50±1 % 4-5 5000-8000 (cp) H 19 ℃
RSS-640 ST / AC 50±1 % 8-9 500-2000 (cp) VH 30 ℃
بالا